صفحه اصلی > اخبار > محتوای
چه اثر ماشین نقاشی پس از انرژی صرفه جویی
Sep 01, 2017

اثرات ماشین نقاشی پس از صرفه جویی در انرژی چیست؟
البته یک راه خوب برای تغییر تحول برای ماشین نقاشی ضروری ترین نیاز به فن آوری انرژی آن است. در اثر عملکرد مکانیکی سیم طراحی ماشین خود را بر اساس اجرای بسیاری از تحول فن آوری است، اما من نمی دانم چگونه موثر است؟
در حال حاضر راه اندازی بازار سیم طراحی ماشین مصرف کمی بزرگ است پس نیاز به صرفه جویی در انرژی فن آوری مربوطه مورد استفاده قرار گیرد، پس از تلاش واقعی در بر داشت که بزرگترین ویژگی سیم طراحی ماشین این است که ذخیره قدرت در 55%; و تا حد زیادی بهبود تامین قدرت ترانسفورماتور درجه، تجهیزات تولید بیشتر را نصب کنید.
دوم، سرعت ماشين آلات كشش سیم نیز بهبود موثر در سرعت از شرایط مشابه می تواند بیرون ابریشم بیش از 3-4 تا حد زیادی افزایش تولید کشیده است. علاوه بر این، گیاه نیز کاهش می یابد هزینه تهویه و خنک کننده هزینه های بهبود محیط سایت تولید.
اهمیت سیم طراحی ماشین در فرآیند تولید نیاز به دوباره تاکید می شود اما بازرسی قبل از استفاده از چیزهای دیگر، به علاوه تصور مردم در این زمینه تاکید کرد که می تواند میزان شکست را کاهش می دهد ماشین کشش مدیوم.
یکی از مطالب زمین را بررسی کنید، حتما برای اطمینان از سیم برق ماشین نقاشی grounding خوب است به منظور استفاده برای جلوگیری از تصادف شوک الکتریکی. به دنبال روغن موقع اضافه شده برای کمک به کاهش و درنتیجه قطعات ماشین نقشه کشی. این دوره فعالیت خود اکیدا ممنوع کارکنان به لمس دست چرخ دسته و دکمه های برق، بنابراین برای جلوگیری از حوادث; و جدول مجاز به جای ابزار و دیگر اشیاء را به استفاده از دستگاه را تحت تاثیر قرار.
هنگامی که شما شروع به چرخ، هیچ کس می تواند ایستادن در مقابل چرخ، در غیر این صورت ممکن است حوادث. علاوه بر این، ابزار ماشین سپر چرخ تسمه پوشش محافظ و سایر وسایل ایمنی باید دست نخورده و نه آزاد برای حذف است.
ماشین کشش، تجهیزات پردازش معمول است که ترکیبی از بسیاری از توربینی با پيشرفت تکنولوژی و بهبود عملکرد، طراحی ماشین برای زمینه نیز دائما در حال گسترش است. به دست آوردن یک اثر نقاشی خوب فرایند تولید باید به کنترل رابطه آن با متغیر خالی است که حاوی محتوای خاص?
اگر رابطه فرایند نقاشی و متغیر کنترل به عنوان پایه ماشین نقشه کشی را می توان به دو نوع کنترل نوع تقسیم شده است، یکی را کنترل مستقیم شاخص، کنترل مستقیم شاخص وجود دارد. کنترل شاخص مستقيم اصطلاح اشاره به کنترل متغیر خود نیاز به کنترل شاخص روند; اما در واقع به دلیل محدودیت های مختلف نمی توان به طور مستقیم بدست آمده، تنها مستقیم کنترل.
مهم نیست که طرف، را تاثیر مستقیم در عملیات ماشین نقاشی بنابراین ارتباط مهم بین آنها فراتر از شک است. به عنوان کاربر از ما ما نیز باید از این آگاه و تقویت تمرکز ما در این.
عمل ما که ماشین نقاشی نقاشی سرعت می گوید و نیروی کشش می تواند بهبود یافته است در همان زمان در بهبود تجهیزات عامل سرعت، نیروی کشش کاهش خواهد یافت. چرا یک کشور است؟ شیائو Bian برای هر کس به تجزیه و تحلیل دلایل.
می گویند ریشه کلمات، چرا که سرعت ماشین نقاشی در عین حال شرایط روغن کاری آن نیز شده است بهبود یافته است، موجب کاهش ضريب اصطکاک پس برای غلبه بر اصطکاک خارجی و تغییر شکل برشی اضافی مورد نیاز نیروی خواهد شد نیز می شود کاهش می یابد، که کنند نیروی نقاشی شده را کاهش داده است. در حقیقت، این راه، یا خوب، دست کم زیادی ماشین طراحی سیستم ایمنی را بهبود بخشد.
اما ماشین نقاشی نقاشی سرعت می تواند بیش از حد بالا باشد، در غیر این صورت شروع می شود دستگاه لحظه سیم به کشش، آسان است، حتی اگر شما مایل به استفاده از سرعت ماشین نقشه کشی آن نیز پیکربندی دستگاه کنترل سرعت مناسب توجه به باید و به اطمینان حاصل شود که فرایند عملیات شتاب ثابت به اطمینان حاصل شود که عملیات نقاشی به طور معمول می تواند انجام شود.