صفحه اصلی > اخبار > محتوای
طراحی دستگاه نویز پیشگیری و انرژی صرفه جویی سلیم کوچک
Aug 09, 2017

دستگاه نویز پیشگیری و انرژی صرفه جویی سلیم کوچک
وقتی وجود خواهد داشت صدا اگر صدای ما راحتی و کار تاثیر می گذارد وقتی که جسم است لرزش به آن سر و صدا می نامند. در واقع، زمانی که تولید صنعتی و یا حمل و نقل، وجود خواهد داشت سر و صدا که در واقع نوعی آلودگی است. هنگامی که ما سیم ماشین نقشه کشی در فروشگاه نقاشی را به کار می گیرند که سلامت اپراتور تاثیر به سزایی هم سر و صدا او را تولید می کند بسیار بزرگ است. هنگامی که چرخ دنده در حال حرکت است، سر و صدای دندان نشان داده می شود، او بزرگترین منبع سر و صدای سیم طراحی ماشین و سطح meshing یا چرخ دنده ها زمانی که آنها در مجلس اگر فاصله بسیار گسترده است و سپس می توان اجازه دهید آنها را در انتقال زمان وجود دارد بسیاری از سر و صدا. ما باید به دنده خود را به فاصله تا اطمینان حاصل شود که روغن دنده خود را تنظیم کنید.
نقاشی ماشین بشکه در نیاز به حرارت, است استفاده از حلقه و حرارت برای گرم کردن، این راه کاملا قدرت روند گرمایش این است: اول حلقه نیاز گرمایشی تب اول خود و سپس انتقال حرارت برای طراحی ماشین بشکه و سپس در روند انتقال حرارت ناگزیر بخشی از گرما از دست می دهید، اتلاف حرارت واقع اتلاف انرژی است.
علاوه بر این، چرا که سطح بیرونی حلقه حرارت حتما در تماس با هوا، آمده است که بخشی از حرارت است خواهد شد هدر رفته در هوا که برابر است با اتلاف برق، حرارت ماشین نقاشی تنها در این بخش از حلقه حرارت سیم دست دادن تا زمانی که سطح ماشین نقاشی در لایه عایق پنبه به همراه یک لایه سیم پیچ و حرارت الکترومغناطیسی، قدرت پیچیده از نزدیک به 40 درصد از برق به منظور اجتناب از این وضعیت محصول نام بخاری های الکترومغناطیسی استفاده کنیم، سیم پیچ الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی را ظاهر می شود، بشکه حرارت به طور خودکار، به دلیل حضور عایق دما پنبه نه هوا برسد قدرت تا نسبت به حرارت حلقه ذخیره می شود، بخاری الکترومغناطیسی می توانید ذخیره کنید حداقل 30 درصد بیشتر برق بسیار صرفه جویی و مقرون به صرفه، سرعت و حرارت و در حال حاضر بهترین شریک زندگی طراحی ماشین بسیار ایده آل است.
ماشین کشش، تجهیزات پردازش معمول است که ترکیبی از بسیاری از قطعات ظريف با پیشرفت فنی و بهبود عملکرد، طراحی ماشین برای زمینه نیز دائما در حال گسترش است. به دست آوردن یک اثر نقاشی خوب فرایند تولید باید به کنترل رابطه آن با متغیر خالی است که حاوی محتوای خاص?
اگر رابطه فرایند نقاشی و متغیر کنترل به عنوان پایه ماشین نقشه کشی را می توان به دو نوع کنترل نوع تقسیم شده است، یکی را کنترل مستقیم شاخص، کنترل فهرست غیر مستقیم وجود دارد. کنترل شاخص مستقيم اصطلاح اشاره به متغیر کنترل خود نیاز به کنترل شاخص روند; اما در واقع به دلیل محدودیت های مختلف نمی توان به طور مستقیم بدست آمده، تنها مستقیم کنترل.
مهم نیست که طرف، را تاثیر مستقیم در عملیات ماشین نقاشی بنابراین ارتباط مهم بین آنها فراتر از شک است. به عنوان کاربر از ما ما نیز باید از این آگاه و تقویت تمرکز ما در این.
عمل به ما می گوید که ماشین نقاشی نقاشی سرعت و نیروی نقاشی می تواند نه در همان زمان در بهبود سرعت، زمانی که نیروی کشش کاهش خواهد یافت بهبود. چرا یک کشور است؟ شیائو Bian برای هر کس به تجزیه و تحلیل دلایل.
می گویند ریشه کلمات، زیرا سرعت ماشین نقاشی در عین حال شرایط روغن کاری خود شده اند بهبود نتیجه کاهش ضريب اصطکاک پس برای غلبه بر اصطکاک خارجی و تغییر شکل برشی اضافی نیروی مورد نیاز همچنین, آن را کاهش خواهد یافت نیروی نقاشی شده را کاهش داده است. در حقیقت این راه یا خوب، حداقل نقاشی دستگاه ایمنی سیستم زیادی بهبود بخشد.
اما ماشین نقاشی نقاشی سرعت می تواند بیش از حد بالا باشد، در غیر این صورت شروع می شود دستگاه لحظه سیم است آسان برای کشیده کردن، حتی اگر شما مایل به استفاده از سرعت ماشین نقشه کشی آن نیز پیکربندی دستگاه کنترل سرعت مناسب توجه به باید و اطمینان حاصل شود که عملیات شتاب ثابت به اطمینان حاصل شود که عملیات نقاشی به طور معمول می تواند انجام شود.