صفحه اصلی > اخبار > محتوای
مزایا و معایب سرد نورد و گرم نورد
Jan 07, 2017

مزایا و معایب ناقص:
مزایا: می تواند به آسیب شمش ریخته گری تصفیه شده دانه های فولاد و ریزساختار رفع نقص ساخت سازمان فولاد فشرده، بهبود خواص مکانیکی. بهبود این است که عمدتا در جهت نورد فولاد ساخت تا حدی دیگر خواص فیزیکی مشابه شده است. تشکیل حباب ترک و سست هنگام ریختن و یا می تواند تحت درجه حرارت بالا و فشار جوش داده شده.
معایب:
1. پس از عبور از طریق نورد گرم فولاد غیر فلزی اجزاء در داخل (عمدتا سولفید و اکسیدهای، سیلیکات) هستند چند لایه، لایه بندی شده (ساندویچ). عملکرد کششی فولادی با ضخامت لایه بندی قابل توجهی بدتر شده و ممکن است انقباض جوش به نظر می رسد پاره شده. جوش انقباض فشار محلی اغلب نقطه تسلیم فشار ناشی از چندین بار، بسیار بزرگتر از بار ناشی از فشار می رسد;
2. باقی مانده تنش ناشی از خنک کننده ناهموار. تنش باقی مانده در غیاب نیروی خارجی تعادل خود استرس داخل بخش های مختلف از فولاد گرم نورد است چنین تنش باقی مانده، افزایش حجم بخش عمومی، تنش بیشتر باقی مانده. تنش باقیمانده تعادل، اما همچنین عملکرد اعضای فولادی تحت نیروی خارجی تحت تاثیر قرار. مانند تغییر شکل، پایداری، مقاومت در برابر خستگی، ممکن است اثر سوء.
مزایا و معایب خط نورد سرد:
مزایا: در سرعت خروجی بالا و بدون آسیب به پوشش طیف گسترده ای از بخش و نیاز به انطباق با شرایط استفاده های خود را ایجاد کنید می تواند; تغییر شکل پلاستیک بزرگ فولاد نورد سرد و گرم، که باعث بهبود نقطه تسلیم در فولاد است.
معایب:
1. اگر چه هیچ بعد از داغ پلاستیک فشرده سازی روند تشکیل، اما وجود دارد هنوز باقی مانده در بخش استرس، تاثیر بر خصوصيات کمانش جهانی و محلی از فولاد;
2. سرد سبک فولادی نورد مقاطع باز به طور کلی، رایگان بخش از سفتی torsional پایین تر. Niti معکوس خم به خم ِ کمانش و عملکرد ِ فشرده سازی;
3. ضخامت سرد تشکیل دیواره فلزی کوچک است، در گوشه ای از صفحات همگرا ضخیم شدن هیچ بود، زیر بارهای متمرکز از ظرفیت های محلی ضعیف است.