محصولات اصلی

یانتای تد ماشین شرکت, با مسئولیت محدود

با سابقه بیش از 30 سال شرکت ما سلف یانتای مس مواد گیاهی که متعلق به دولت متعلق به است. با گسترش کسب و کار، این شرکت شروع به آخرین تجهیزات را از اروپا وارد و ساخت شعبه تجهیزات یانتای مس...

چرا ما را انتخاب کنید

مشتریان ما

مشاهده تمام سمت